English 

 

 
     

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(28.07.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Отворена канцеларија во Маврово-Ростуше...повеќе

(09.07.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Охрид...повеќе

(30.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за аптекарски станици...повеќе

(26.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нови квоти за приватни здравствени установи аптеки...повеќе
Прераспределба на квоти на аптеки...преземи

(25.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Тетово...повеќе

(18.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорите на Фонд за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците...повеќе


(11.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорите на Фонд за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците...повеќе

(08.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Меморандум за соработка меѓу Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фармацевтски Факултет - Скопје...повеќе

(26.05.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Годишен извештај за 2014 година за ДСГ – дијагностичко сродни групи - Извештај за работата на здравствените установи од болничка здравствена заштита...повеќе

(07.05.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Одржана средба со делегација на Фондот за здравствено осигурување на Црна Гора...повеќе

(07.05.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Отворени денови на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во Гостивар...преземи

(05.05.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за аптекарски станици...повеќе

(29.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на аптекарска станица во општина Лозово...повеќе

(24.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Информација од ФЗОМ за Барање за Лекување во Странство...повеќе

(23.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Ново софтверско решение за остварување на правата од здравствено осигурување за хонорарци...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста

Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги

(11.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Поднесување на податоци за реализација на целите за избраните лекари од општа медицина...повеќе

(27.05.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Теркови за достава на податоци од страна на Јавните здравствени установи...преземи

(30.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2015 година...повеќе

(18.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(27.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2015 година...повеќе

(06.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Воспоставување на контрола во начинот на издавање и нарачка на ортопедски помагала...повеќе


Архива на новости и соопштенија

Следете нé на:

 
пребарување

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови