English


 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија-Побрзо до Вашите права!        

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010) заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(24.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Фондот за здравствено осигурување на Македонија сака да ја информира јавноста дека по примерот на многу европски земји  излезе во пресрет на лицата со ретки болести преку проширување и воведување на нова група на нутритивни продукти на товар на Фондот...повеќе

(18.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ФЗОМ се стекна се ИСО 9001:2008 сертификат...повеќе

(16.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работилница на ФЗОМ со Црвениот крст во рамките на проектот “Грижа за стари лица“...повеќе

(11.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Едукативнa работилници со пензионерите во Дебар...повеќе

(10.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета и состаноци на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова со претставници на Заводот за здравствено осигурување на Херцеговачко-неретванскиот кантон, Босна и Херцеговина...преземи

(08.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.44 од 2014 година...повеќе

(04.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нов пункт на Здравствен дом Охрид во Пештани...повеќе

Едукативнa работилници со пензионерите во Струга...
повеќе

(03.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нови измени во позитивната листа...повеќе
Нови измени во позитивната листа...преземи презентација

(02.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова  со Здружение на граѓани “Хемолог“...повеќе

(01.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за осигуреници...повеќе

(27.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Годишна работилница на ФЗОМ со Здружение на приватни лекари на Македонија...повеќе

(26.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова на XIX-та Меѓународна летна школа за менаџмент на институции кои обезбедуваат здравствени услуги во организација на Европскиот центар за мир и развој (ECPD) при Универзитетот на ОН го претстави македонскиот здравствен модел и успешните резултати од реформите во здравството...повеќе

Реализација на Проектот „електронска здравствена картичка“...повеќе

(20.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Искористување на здравствената услуга за Бимедицинско Потмогнато Оплодување (БПО) на товар на ФЗОМ заклучно со април 2014...повеќе

(13.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета и едукативни работилници со пензионерите во Тетово и Гостивар...повеќе

(09.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.43 од 2014 година...повеќе

(05.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Промовиран водич за раст и нарушувања на растот...повеќе

(03.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Известување за осигурениците-Дежурна служба Идадија...повеќе

(02.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Средба со претставници од Светска Банка...повеќе

(30.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Известување за осигурениците...повеќе

(29.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Истурена канцеларија во општина Липково...повеќе

(22.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ на 27-тото советување на правниците од здравството на Република Македонија...повеќе

(17.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ на Маршот за борба против рак на дојка – НАПРЕД РОЗОВО...повеќе

(12.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ на Скопскиот маратон 2014...повеќе

(08.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За извршени контроли на бањите од страна на ФЗОМ...преземи

Инфо билтен издание бр.42 од 2014 година...повеќе

(28.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на меѓународен Конгрес за фармакоекономија на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова во Охрид...повеќе

(25.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна средба со здравствените работници на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева – Змејкова во Тетово...повеќе

(23.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Конче...повеќе

(22.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Битола, Демир Хисар и Охрид...повеќе

(17.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Струмица и Радовиш...повеќе

Новини – олеснување во начинот на упатување на осигурените лице кај специјалист  - субспецијалист...повеќе

(16.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Гевгелија, Валандово и Дојран...повеќе

(15.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Прилеп, Кавадарци и Неготино...повеќе

(04.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.40 од 2014 година...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста

Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги

(15.07.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(02.06.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(13.05.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(14.04.2014)
Соопштение за лекари кои не сакаат да се пензионираат...повеќе

(02.04.2014)
Во врска со  електронскиот начин на фактурирање на здравствени услуги  во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, која не е по дсг метода, и издадени лекови на рецепт преку Веб Порталот на Фондот...преземи

(31.03.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(13.03..2014)
Известување за повлекување на Прегледот на индикации по МКБ-10 и режими на пропишување за лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ...повеќе

(05.02.2014)
Одлука за одложување на рокот за достава на електронските фактури за 2014 година...повеќе

(04.02.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ...повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1...преземи

(10.01.2014)
Известување за интервенција во ДСГ Групер

Почитувани корисници,

Ве известуваме дека во периодот од 09 до 14 часот во сабота 11 јануари 2014 година ќе се врши софтверска надграба на дсг груперот, истиот нема да биде достапен и вие нема да можете да групирате и внесувате податоци за вашите пациенти.

По изминување на овој период ќе можете да продолжите со вашата работа во ДСГ груперот

(10.01.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(30.12.2013)
Известување за примена на новата референтна цена за дијализа и партиципација од 01.01.2014 година...преземи

(04.12.2013)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

 

Архива на новости и соопштенија
 
пребарување

Пререгистрација на невработени лица 2014 година


Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

Најчесто поставувани прашања за електронско потпишување на договори

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измени на законска регулатива кои се на јавна расправа

Комуникација со граѓани со одреден вид и степен на попреченост

Преглед на фирми за кои се изготвени електронски здравствени картички

Продажба на недвижeн имот по пат на јавно наддавање