Македонски   English   Shqip  


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(27.05.2016)
Соопштение до јавноста
Работна средба на ФЗОМ со делегација на Фондот за задолжително здравствено осигурување на Република Албанија...повеќе

(20.05.2016)
Соопштение до јавноста
Зголемено користењето на електронските услуги - Околу 11,902 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги...повеќе

(26.04.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Превенитвни прегледи кај матичните лекари - Во првиот квартал прегледани над 40.000 осигуреници...повеќе

(20.04.2016)
Соопштение до јавноста
Извештај за работата на ФЗОМ за 2015 година
Бележиме раст во сите сегменти во Фондот...
повеќе

(11.04.2016)
Соопштение до јавноста
Зголемување на користењето на електронските услуги  на ФЗОМ
Околу 6800 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги...повеќе

(07.04.2016)
Соопштение до јавноста
Говор на директорот на ФЗОМ, др Сашо Стефаноски по повод одбележувањето на меѓународниот Ден на здравјето 7 април...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста 

Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги

(10.05.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2016 година...повеќе

(28.04.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Известување за проширување на ЛУ-1 пакет...повеќе

(01.03.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2016 година...повеќе

(04.01.2015)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2016 година...повеќе

Архива на новости и соопштенија

Следете нé на:

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови