English 

 

 


     
Фонд за здравствено осигурување на Македонија-Побрзо до Вашите права!        

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(24.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Информација од ФЗОМ за Барање за Лекување во Странство...повеќе

(23.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Ново софтверско решение за остварување на правата од здравствено осигурување за хонорарци...повеќе

(17.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Електронско поднесување на барања за ин витро - бимедицинско потмогнато оплодување (БПО) и следење на статусот на барањето во реално време на порталот на ФЗОМ...повеќе

(17.04.2015)
НАЈАВА ЗА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Почитувани, Ве информираме дека денес, петок, 17 април 2015 година во 12:30 часот, директорот на ФЗОМ, Сашо Стефаноски и директорот на ФЗОМ, Орхан Рамадани ќе одржат прес конференција (во Конференциска сала на ФЗОМ).
Покануваме ваша екипа да го проследи настанот.
Со почит,
ФЗОМ

(07.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Отворени денови на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во сите 30 подрачни служби...повеќе

(01.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Потребни документи за прием во задолжителното здравствено осигурување на лица со ниски примања...повеќе

(26.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Побрза исплата на надоместокот на плата за време на боледување или породилно отсуство од работа...преземи

(25.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Олеснувања во постапката за пререгистрација на лицата со ниски примања...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста

Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги

(30.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2015 година...повеќе

(18.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(27.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2015 година...повеќе

(06.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Воспоставување на контрола во начинот на издавање и нарачка на ортопедски помагала...повеќе


Архива на новости и соопштенија

Следете нé на:

 
пребарување

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови