English


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(28.09.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
ФЗОМ отвора кол центар за директна комуникација со осигуреницитие кои имаат хронични болести...повеќе

(23.09.2015)
Соопштение до јавноста
Средба со пензионерите во Кичево во рамки на проектот „ФЗОМ поблиску до пензионерите“...повеќе

(17.09.2015)
Соопштение до јавноста
Отворање на пет нови аптекарски станици...повеќе

(10.09.2015)
Соопштение до јавноста
Продолжуваат отворените денови на ФЗОМ и средбите со осигурениците...повеќе

(03.09.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Поголема снабденост со лекови во повеќе аптеки...повеќе

(31.08.2015)
Соопштение до јавноста
Демант на петицијата на матични лекари од Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово за нивно одбивање да лекуваат мигранти...повеќе

(26.08.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Порано отпочнување за постапката на ин-витро – поголема шанса за принова...повеќе

(21.08.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Побрза исплата на надоместоци за боледувања и породилно отсуство...повеќе

(13.08.2015)
Соопштение до јавноста
Олеснување за матични лекари - помалку бирократија за поефикасна превентивна здравствена заштита ... повеќе

(12.08.2015)
Соопштение до јавноста
Соопштение за донација на детски играчки... повеќе

(30.07.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Гевгелија...повеќе

(28.07.2015)
Соопштение до јавноста
Отворена канцеларија во Маврово-Ростуше...повеќе

(09.07.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Охрид...повеќе

(30.06.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Соопштение за аптекарски станици...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста 

Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги

(11.09.2015)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2015 година...повеќе

(11.06.2015)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Поднесување на податоци за реализација на целите за избраните лекари од општа медицина...повеќе

(27.05.2015)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Теркови за достава на податоци од страна на Јавните здравствени установи...преземи

(30.03.2015)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2015 година...повеќе

(18.03.2015)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(27.02.2015)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2015 година...повеќе

(06.02.2015)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Воспоставување на контрола во начинот на издавање и нарачка на ортопедски помагала...повеќе


Архива на новости и соопштенија

Следете нé на:

 
пребарување

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови