Македонски   English   Shqip  


 
Мое осигурување, мој доктор

Почитувани,

Ве известуваме дека на 16.07.2012 ќе се изврши надградба на сервисот „мое осигурување, мој доктор“. Новата верзија ќе ги има следните новитети (функционалности):

·  Пребарување на сервисот  со помош на два параметри од кои што првиот може да биде единствен здравствен број на осигуреникот(ЕЗБО) или број на здравствена легитимација (БЗЛ), а вториот е единствен матичен број на граѓанинот  (ЕМБГ). Во однос на претходната верзија не е потребно назначување на типот на податок за првиот параметар (ЕЗБ/БЗЛ) од паѓачкото мени;

·   Прикажување на дополнителни податоци за матичните лекари на осигурениците (лекари кои имаат редовна замена, лекари кои имаат подолготрајна замена);

·  Прикажување на дополнителни податоци  за носителот кога се пребарува  за неговиот член;

·  Порака за ажурирање на број на здравствена легитимација (кога се појавува несовпаѓање на внесениот  број на здравствена легитимација во однос на делот што се однесува на сродството  со број на здравствена легитимација во системот);

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови