Македонски   English   Shqip  


 

Слободен пристап до податоци од јавен карактер

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник бр. 13/06 и бр. 6/10) и член 12 став 4 алинеа 12 од Статутот на Фондот за здравствено осигурување (Сл. Весник бр. 27/2012) Директорот на  Фондот за здравствено осигурување со Решение ги назначи следните лица за контакт:


За информации од јавен карактер поврзани со права и обврски кои произлегуваат од здравствено осигурување:

Г-ѓа Емилија Божиновска, Шеф на оддел за здравствено осигурување
контакт: emilijaz@fzo.org.mk

Г-дин Блерим Османи, Стручен соработник за договори со здравствени установи
контакт: blerimo@fzo.org.mk


Барање за пристап до информации од јавен карактер...преземи

Листа на информации од јавен карактер со кои располага ФЗОМ

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови