Македонски   English   Shqip  

 

 

Листа на чекање за амбулантски прегледи и болнички прием во

ЈЗУ Општа Градска Болница „8-ми Септември -Скопје“

ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св. Наум Охридски-Скопје“(стара Градска болница)

Преземи Листа на чекање за aмбулантски прегледи и болнички прием...тука

Телефонски броеви за закажување и листа на чекање за дијагностика

ЈЗУ Општа Градска Болница „8-ми Септември -Скопје“

ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св. Наум Охридски-Скопје“(стара Градска болница)

 Зравствен Дом Скопје-Скопје

Преземи телефонски броеви за закажување и листа на чекање за дијагностика...тука

 
пребарување