English


 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија-Побрзо до Вашите права!        
Новости во ДСГ

(10.01.2014)
Известување за интервенција во ДСГ Групер

Почитувани корисници,

Ве известуваме дека во периодот од 09 до 14 часот во сабота 11 јануари 2014 година ќе се врши софтверска надграба на дсг груперот, истиот нема да биде достапен и вие нема да можете да групирате и внесувате податоци за вашите пациенти.

По изминување на овој период ќе можете да продолжите со вашата работа во ДСГ груперот

(29.07.2011)
Почитувани, Ве известуваме дека новите референтни цени стапуваат на сила од 30.07.2011 година, шифрарникот можете да го преземете овде

 

(29.03.2011)
Известување за промени при внесување на податоците во ДСГ груперот и начинот на кодирање на трансферираните пациенти...повеќе

(22.03.2011)

Известување

Почитувани, направена е измена на референтна цена на услугата со ДСГ код D01Z - „Вградување на кохлеарен имплант"...повеќе

(01.01.2011)

Референтни ДСГ цени за кардиоваскуларни хирушки интервенции од службен весник (Преземи тука)

 

(01.11.2010)

Почитувани ве известуваме дека поради извршување на технички зафат од страна на ЕВН-Македонија  на ден 01.11.2010 година во период од 15:00 до 17:00 часот ДСГ груперот ќе биде надвор од функција.

(16.06.2010)
Референтни ДСГ цени за кардиоваскуларни хирушки интервенции од службен весник (Преземи тука)


(16.06.2010)
Табеларен приказ на новите референтни цени за кардиохируршки и васкуларни цени според ДСГ методологијата и цени за соодвенти здравствени услуги во ПЗУ Специјална болница за кардиохирургија Филип II


(10.06.2010)
Склучување на договор помеѓу ФЗОМ и приватната болница Систина за кардио васкуларни хирушки интервенции

Корисничко упатство  и образец ДСГ (преземи)

Дијагностичко сродни групи (преземи)

Меѓународна класификација на болести МКБ-10 (.pdf формат)
Меѓународна класификација на болести МКБ-10 (.xls формат)
Австралиска класификација на здравствени интервенции  (АКЗИ) -Процедури

Прирачник за ДСГ - Правила и стандарди за ДСГ кодирање

Референтни цени со партиципација во електронска форма (НАПОМЕНА: ЦЕНИТЕ СТАПУВААТ НА СИЛА ОД 20.01.2014 ГОДИНА)

Референтни цени со партиципација во електронска форма (НАПОМЕНА: ЦЕНИТЕ СТАПУВААТ НА СИЛА ОД 09.02.2013 ГОДИНА)

Референтни цени со партиципација во електронска форма (НАПОМЕНА: ЦЕНИТЕ СТАПУВААТ НА СИЛА ОД 12.07.2012 ГОДИНА)

Референтни цени со партиципација во електронска форма (НАПОМЕНА: ЦЕНИТЕ СТАПУВААТ НА СИЛА ОД 16.06.2012 ГОДИНА)

Референтни цени со партиципација во електронска форма (корегирано 13.05.2011)


ДСГ резултати и анализа на податоци

Медицина заснована на докази

 
пребарување