Македонски   English   Shqip  

 

 

ДИРЕКТОР НА ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

ЏЕМАЛИ МЕХАЗИ
 

Образование

I. Дипломиран во 1991 год на Економскиот факултет  при Унивезитетот во Приштина, дипломиран економист

II. МА кандидат во Државниот Универзитет во Тетово, смер: Менаџмент и Маркетинг

Странски јазици

 Англиски јазик 
 Хрватски јазик
 Италијански јазик  
 Француски јазик  


Совети, комисии, работни групи и конференции

- Претставник на Република Македонија при Егзекутивниот и административниот совет на Банката за развој на Совет  на Европа
- заменик претседател на Националниот совет за платни системи
- Член на работна група при Министерството за финансии за преговори со Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка
- Координатор за одговор на прашалникот од Европската Унија
- Како Министер за Транспорт и Врски, при Владата на Република Македонија, активно учествувал на многу меѓународни конференции од областа на електронските комуникации, транспорт и урбанизам
 
Работно искуство
 
• 1993-2004
Финансиски Менаџер, ДТП Еуро Турист – Тетово

• 2004 - 2005
Државен Секретар, Министерство за Финансии

• 2005 – 2007
Министер за Транспорт и врски на Република Македонија

• 2007-2009
Директор на Јавно Претпријатие “Геоинжинеринг” – Тетово

• 2009-2011
Директор, Државен Инспекторат за техничка инспекција, Министерство за Економија,

• Декември 2011 -
Директор, Фонд за здравствено осигурување на Македонија

 

 
пребарување