Македонски   English   Shqip  


 
Прилози во ПЗЗ

Начин на плаќање на здравствени услуги од стоматологија во примарна здравствена заштита

Прилог 2, Прилог 3а, Прилог 3б, Образец ИС -План за цели (Преглед на активности за постигнување на определени цели кај избраниот лекар) 
Прилог Б
Прилог Ц -Одлука за висина на учеството на осигурениците во вкупните трошоци во здравствените услуги и лековите 

Прилог Ф, Прилог П - Пресметка и Фактура на надоместок (капитација) на избрани лекари од примарна здравствена заштита-стоматологија
Прилог Ф, Прилог П - Пресметка и Фактура за извршени цели од примарна здравствена заштита-стоматологија

Одлука за измена и дополнување на одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите за стоматологија:

Здравствени услуги во примарна стоматолошка здравствена заштита

Партиципација

Вадење на млечен заб

100,00 ден

Вадење на траен заб

200,00 ден

Тешко вадење на заб

300,00 ден

Пломбирање на заб со амалгам(нонгама)

200,00 ден

Пломбирање на заб со композитен материјал ( композитна пломба)

450,00 ден

Пломбирање на заб со двокомпонентна обична бела пломба

260,00 ден

Ендодонска терапија

400,00 ден

Останати стоматолошки услуги, освен превентивни здравствени услуги

200,00 ден

Прва помош ( трепанција-апликација на лек)

150,00 ден

Пломбирање со нано композит **

600,00 ден

* Цените се применуваат од 01.02.2009 (Службен весник бр 9/2009 год.)
**Цените се применуваат од 18.02.2009 (Службен весник бр 02-220/8)

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини