Македонски   English   Shqip  


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(17.01.2017)
Соопштение до јавноста
Контактирани 68.502 хронични пациенти од кол центарот на ФЗОМ...повеќе

(13.01.2017)
Соопштение до јавноста
Фондот за здравство го додели 10.000-тиот ваучер за ин витро...повеќе

(10.01.2017)
Соопштение до јавноста
Забрзано се одвива реализацијата на проектите од фармацевтската дејност...повеќе

(05.01.2017)
Соопштение до јавноста
Зголемен буџет на Детска болница - Козле за нови методи и поквалитетна
здравствена заштита за децата...повеќе

(04.01.2017)
Соопштение до јавноста
ПОГОЛЕМ БУЏЕТ ЗА НОВИ МЕТОДИ, ЛЕКОВИ И ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ-
за 2 години буџетот на ФЗОМ зголемен за дополнителни 2 милијарди и 900 милиони денари...повеќе (презентација)

(22.12.2016)
Соопштение до јавноста
РЕАКЦИЈА 
За насловот на порталот Телеграф објавен на 22.12.2016 
„Да му помогнеме на Мартин: Дете од Велес чека трансплантација во Италија,  родителите го лекуваат на кредит„...повеќе

(24.11.2016)
Соопштение до јавноста
Посета на подрачната служба и на специјалистичка ординација и на општа болница во Кавадарци...повеќе

(17.11.2016)
Соопштение до јавноста
Посета на подрачната служба и на општа болница Борка Талески во Прилеп...повеќе

(15.11.2016)
Соопштение до јавноста
Контактирани 65.328 хронични пациенти од кол центарот на ФЗОМ...повеќе

(10.11.2016)
Соопштение до јавноста
Зголемен интерес за ин витро – доделен 1200-иот ин витро ваучер за 2016 година за прво дете...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста 

Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги

(04.01.2017)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2017 година...повеќе

(06.12.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Јавен повик - за правни лица (ортопедски куќи и здравствени установи аптеки) за склучување на договор за издавање на ортопедски и други помагала... .повеќе

Пријава од правното лице за склучување на договор

(17.11.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2016 година...повеќе

(04.10.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2017 година...
повеќе

  • 1.План за вид и обем за Превентивна здравствена заштита...преземи
  • 2.План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита...преземи
  • 3.План за вид и обем за Болничка здравствена заштита...преземи
  • 3б План за вид и обем (Дневна болница и стационар)...преземи
  • 4.План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита очна хирургија, пластика и ТБЦ...преземи
  • 5.План за вид и обем за Специјалистико консултативна стоматолошка здравствена заштита...преземи
  • Збирен рекапитулар...преземи
  • Преглед на нова опрема и нови дијагностички процедури за  2016 година...преземи
  • Список на вработени по структура...преземи

(30.08.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Месечен износ на средства за ПЗУ Аптеки од 01.09.2016...повеќе

(19.08.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2016 година...повеќе

(07.06.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2016 година...повеќе

(10.05.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2016 година...повеќе

(28.04.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Известување за проширување на ЛУ-1 пакет...повеќе

Архива на новости и соопштенија

Следете нé на:

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови