Македонски   English   Shqip  


 

Miresevini!

Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë është themeluar me Ligjin për sigurim shëndetësor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.25/2000, 34/2000 dhe 96/2000) për zbatimin e sigurimit shëndetësor të detyrueshëm, si një institucion i cili kryen veprimtari me interes publik dhe autorizime publike të përcaktuara me ligj.

Nëpërmjet Ligjit për Sigurim Shëndetësor rregullohet sigurimi shëndetësor i qytetarëve, të drejtat dhe detyrimet e sigurimit shëndetësor, si dhe mënyra e zbatimit të sigurimit shëndetësor... lexo më tepër

LAJMERIME DHE NJOFTIME PER PUBLIKUN DHE MEDIAT

(18.02.2019)
Rritja e kuotave për barnatoret në vlerë prej 12.000 denarë për muajin shkurt

(06.02.2019)
Njoftim - Refundimi i mjeteve për miellin pa-gluten për fëmijët e prekur me sëmundjen e Celiakisë

(31.01.2019)
Njoftim Lehtësime ligjore për personat me të ardhura më të larta

(31.12.2018)
Njoftim  për siguruesit e shërbimeve shëndetësore

(28.12.2018)
Njoftim  për ofruesit e shërbimeve shëndetësore

(23.12.2018)
Njoftim - Rritje e buxhetit për barnatoret dhe metodologji e re e shpërndarrjes së kuotave

Konferenca per shtyp

(09.11.2018)
Njoftim - Aktivitet humanitar për dhurimin e gjakut "Zemra e Fondit"

(22.08.2018)
Njoftim - Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë përmes këtij Njoftimi e informon opinionin në lidhje me Kërkesën e parashtruar për mjekim spitalor jashtë shtetit për të siguruarin K.B për fëmijën K.E.

(16.03.2018)
Njoftim - Kuotat e barnatoreve dhe sigurimi i barnave me recetë që i mbulon FSSHM

Shkarko prezentimin këtu

 (31.01.2018)
Personat që realizojnë të ardhura të ulëta as këtë vit nuk do të kenë nevojë të vijnë në Fond për t’u riregjistruar si të siguruar shëndetësor

(07.11.2017)
Njoftim - Aktiviteti humanitar për dhurimin e gjakut "Zemra e Fondit"

(28.06.2017)
Njoftim - E drejta e kujdesit shëndetësor të domosdoshëm dhe urgjent për personat e siguruar të FSSHM-së, jashtë shtetit

(27.06.2017)
Raport vjetor Fondit per sigurim shendetesor per vitin 2016

(23.02.2017)
Njoftim - Rritje e sasisë së shërbimeve shëndetësore në vitin 2017

(21.02.2017)
Njoftim - Fondi për sigurim shëndetësor më afër pensionerëve

(31.01.2017)
Personat që realizojnë të ardhura të ulëta as këtë vit nuk do të kenë nevojë të vijnë në Fond për t’u riregjistruar si të siguruar shëndetësor

(24.01.2017)
Njoftim-Rritet shfrytëzueshmëria e shërbimeve elektronike 35.734 persona të siguruar i kanë shfrytëzuar shërbimet elektronike të Fondit për sigurim shëndetësor

(20.01.2017)
Njoftim-Rritja e sasisë dhe konsumit të barnave që qarkullojnë në treg Raporti vjetor i barnave për vitin 2016

(17.01.2017)
Njoftim-Nga qendra e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik janë kontaktuar 68.502 pacientë

(13.01.2017)
Njoftim-Fondi e ndau vauçerin e 10.000 me rradhë për in-vitro 

(10.01.2017)
Njoftim-Në mënyrë të përshpejtuar zhvillohet realizimi i projekteve të lëmisë farmaceutike

(05.01.2017)
Njoftim - Buxheti i rritur i Spitalit të fëmijëve Kozle dedikohet për metodat e reja dhe për një kujdes shëndetësor me kualitet më të lartë

(04.01.2017)
Njoftim - Buxhet më të lartë për metodat e reja, barna dhe rritjen e vëllimit të shërbimeve shëndetësore 

Аrhiva e Lajmërimeve dhe njoftimeve 

LAJMERIME NGA FSSHM PER INSTITUCIONET SHENDETESORE

(01.08.2018)
Njoftim për gjinekologet primarë ... më shumë

(19.03.2018)
Informacion në lidhje me kërkesat e Shoqatës së Gjinekologëve privat në Republikën e Maqedonisë ... më shumë

(07.02.2018)
Njoftim për ofruesit e shërbimeve shëndetësore ... më shumë

(07.12.2016)
Thirrje publike për subjektet juridike (shtëpitë ortopedike dhe institucionet shëndetësore - barnatoret) për lidhje të marrëveshjeve/anekseve të marrëveshjeve për dhënie të pajisjeve individuale ortopedike dhe pajisjeve të tjera ... më shumë

(04.01.2015)
Vendimi për ndryshimin e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2016 ... më shumë

 (01.12.2015)
Vendimi për ndryshimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

 (07.10.2015)

Vendim për përcaktimin e çmimeve referente të barnave …...më shumë


 
(11.09.2015)
Vendimi për ndryshimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

(11.06.2015)
Dorëzimi i të dhënave për realizimin e qëllimeve të mjekëve të mjeklësisë primare
...më shumë

NA NDIQNI:

 

 

 
Kërko


Video Prezentime për e-shërbimet të FSSHM

SERVISI "SIGURIMI IM" 


Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro