English 

 

 


     

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(17.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Електронско поднесување на барања за ин витро - бимедицинско потмогнато оплодување (БПО) и следење на статусот на барањето во реално време на порталот на ФЗОМ...повеќе

(17.04.2015)
НАЈАВА ЗА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Почитувани, Ве информираме дека денес, петок, 17 април 2015 година во 12:30 часот, директорот на ФЗОМ, Сашо Стефаноски и директорот на ФЗОМ, Орхан Рамадани ќе одржат прес конференција (во Конференциска сала на ФЗОМ).
Покануваме ваша екипа да го проследи настанот.
Со почит,
ФЗОМ

(07.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Отворени денови на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во сите 30 подрачни служби...повеќе

(01.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Потребни документи за прием во задолжителното здравствено осигурување на лица со ниски примања...повеќе

(26.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Побрза исплата на надоместокот на плата за време на боледување или породилно отсуство од работа...преземи

(25.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Олеснувања во постапката за пререгистрација на лицата со ниски примања...повеќе

(17.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ФЗОМ доби благодарница од Црвениот Крст на Македонија...повеќе

(06.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) сака да ја информира јавноста во врска со барање за донација за лекување во странство од страна на мајката на детето Д.Ј...повеќе

(02.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Промена на раководни лица на ФЗОМ...повеќе

(24.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Изјава на Генералниот директор на ФЗОМ Г-дин Џемали Мехази...повеќе

Изјава на Генералниот директор на ФЗОМ Г-ѓа М-р Маја Парнарџиева Змејкова...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста

 
пребарување

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови