English


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(25.11.2015)
Соопштение до јавноста
Од сега партиципација од 6000 денари за остварување право на ин витро на товар на буџетот на Фондот и овозможено право на ин витро за трето и четврто дете, покрај правото за прво и второ до три обиди...повеќе

(24.11.2015)
Соопштение до јавноста

Олеснување на казнената политика - нови поволности во работењето на матичните лекари и стоматолозите...повеќе

(20.11.2015)
Соопштение до јавноста
Резултати од новиот кол центар за хронични пациенти...повеќе

(11.11.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Олеснување кај матичните лекари – побрза реализација на превенцијата Размена на податоци за резултати од лаборатории ЛУ 1 по електронски пат...повеќе
Презентација за превенции за Лаборатории ЛУ-1...преземи

(03.11.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Нов софтвер на ФЗОМ за унапредување на административните процеси со здравствените установи...повеќе
Презентација на новиот софтвер...преземи

(30.10.2015)
Соопштение до јавноста
Новини и олеснувања за над 1900 пациенти – корисници на ортопедски помагала...повеќе

(28.10.2015)
Соопштение до јавноста

Електронски потврди за редовни студенти за здравствено осигурување...повеќе

(21.10.2015)
Соопштение до јавноста
Првични резултати од новиот кол центар за хронични пациенти...повеќе

(16.10.2015)
Соопштение до јавноста
Крводарителска акција во ФЗОМ...повеќе

(15.10.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на Фондот за здравство во работна посета на Словенија...повеќе

(13.10.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на ФЗО во работна посета на Хрватска за размена на искуства и унапредување на соработката меѓу фондовите и здравствените установи на Македонија и Хрватска...повеќе

(28.09.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
ФЗОМ отвора кол центар за директна комуникација со осигуреницитие кои имаат хронични болести...
повеќе

(23.09.2015)
Соопштение до јавноста
Средба со пензионерите во Кичево во рамки на проектот „ФЗОМ поблиску до пензионерите“...повеќе

(17.09.2015)
Соопштение до јавноста
Отворање на пет нови аптекарски станици...повеќе

(10.09.2015)
Соопштение до јавноста
Продолжуваат отворените денови на ФЗОМ и средбите со осигурениците...повеќе

(03.09.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Поголема снабденост со лекови во повеќе аптеки...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста 

 
пребарување

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови