English 

 

 
     

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(30.07.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Гевгелија...повеќе

(28.07.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Отворена канцеларија во Маврово-Ростуше...повеќе

(09.07.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Охрид...повеќе

(30.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за аптекарски станици...повеќе

(26.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нови квоти за приватни здравствени установи аптеки...повеќе
Прераспределба на квоти на аптеки...преземи

(25.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Тетово...повеќе

(18.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорите на Фонд за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците...повеќе


(11.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорите на Фонд за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците...повеќе

(08.06.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Меморандум за соработка меѓу Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фармацевтски Факултет - Скопје...повеќе

(26.05.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Годишен извештај за 2014 година за ДСГ – дијагностичко сродни групи - Извештај за работата на здравствените установи од болничка здравствена заштита...повеќе

(07.05.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Одржана средба со делегација на Фондот за здравствено осигурување на Црна Гора...повеќе

(07.05.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Отворени денови на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во Гостивар...преземи

(05.05.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за аптекарски станици...повеќе

(29.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на аптекарска станица во општина Лозово...повеќе

(24.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Информација од ФЗОМ за Барање за Лекување во Странство...повеќе

(23.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Ново софтверско решение за остварување на правата од здравствено осигурување за хонорарци...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста

 
пребарување

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови