English


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(27.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Прва работилница за едукација на пензионерите во 2015 година...повеќе

(26.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Крводарителна акција во ФЗОМ...повеќе

(14.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Програма за волонтирање во Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2015 година...повеќе (рок на аплицирање во траење од 3 дена)

(05.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Буџет на ФЗОМ и условни надоместоци (буџети) за јавни здравствени установи за 2015 година...повеќе

Буџет на ФЗОМ и условни надоместоци (буџети) за јавни здравствени установи за 2015 година...преземи презентација

(02.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Демант за лицето Н. Џ. ...повеќе

(31.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.50 од 2014 година...повеќе

(29.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
3 новини за ортопедски помагала на товар на ФЗОМ...повеќе

(24.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Во Куманово одржана 19-та работилница за едукација на пензионерите за нивните права од здравствено осигурување...повеќе

(17.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

18-та работилница за едукација на пензионерите за нивните права од
здравствено осигурување...повеќе

Инфо билтен издание бр.49 од 2014 година...повеќе

(02.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Меморандум за соработка меѓу ФЗОМ и Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи...повеќе

(28.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Превенција од срцеви заболувања, бубрежни заболувања и дијабетес...повеќе
Први резултати од спроведувањето на новите превентивни цели кај матичните лекари...повеќе

(26.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Избрана алтернативата за проектот „Побрза исплата на надоместоци и боледувања“...повеќе

Избрана алтернативата за проектот „Побрза исплата на надоместоци и боледувања“...презентација

(25.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.48 од 2014 година...повеќе

(24.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пулт за информации во подрачна служба Скопје...повеќе

(22.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
V Меѓународен конгрес за перформанси и квалитет во здравствените системи – во Анталија Турција...повеќе

(21.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Е-потврди за редовни студенти...повеќе

(20.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нови услуги на истурените шалтери на ФЗОМ...повеќе

(15.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Едукативна работилница  “Остварување на правото на БПО на товар на ФЗОМ”...повеќе

(12.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Покана за едукативна работилница...повеќе

Постапка за остварување на правото за БПО на товар на средствата на ФЗОМ...преземи

(11.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За ставот на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите...повеќе

(10.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Големо олеснување за редовните студенти – повеќе нема потреба од доаѓање на шалтер во ФЗОМ...повеќе

(05.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова со претставникот на УНИЦЕФ во Македонија, др. Бертранд Демулан...повеќе

(04.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За реализација на новиот проект Владата на Република Македонија „Побрза исплата на надоместоци“...повеќе

Штетни ефекти од користењето на анксиолитици и хипнотици...повеќе

(03.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова со новиот тим на Стоматолошката комора на Македонија...повеќе


Архива на соопштенија до јавноста

Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги

(14.01.2015)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2015 година...повеќе

(12.01.2015)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

Архива на новости и соопштенија
 
пребарување


Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

Најчесто поставувани прашања за електронско потпишување на договори

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА