English


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(19.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Почитувани,

Ве известуваме дека на 20-ти и 21-ви декември 2014 година со почеток од 08:30 часот, Фондот за здравствено осигрување на Мaкедонија ќе врши активности за тестирање на информациониот систем. Поради овие активности во овој период можни се прекини на следниве услуги кои ги користите:
 
• Сите услуги од порталот на Фондот,
• Услугата “Мое – осигурување” и
• ДСГ – груперот.
 
 
ФЗОМ превзема активности со цел овој прекин да биде што е можно пократок.
Ве молиме да имате разбирање за овој прекин.

Ви благодариме на разбирањето!

Со почит,
Фонд за здравствeно осигурување на Македонија.

(17.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

18-та работилница за едукација на пензионерите за нивните права од
здравствено осигурување...повеќе

Инфо билтен издание бр.49 од 2014 година...повеќе

(02.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Меморандум за соработка меѓу ФЗОМ и Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи...повеќе

(28.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Превенција од срцеви заболувања, бубрежни заболувања и дијабетес...повеќе
Први резултати од спроведувањето на новите превентивни цели кај матичните лекари...повеќе

(26.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Избрана алтернативата за проектот „Побрза исплата на надоместоци и боледувања“...повеќе

Избрана алтернативата за проектот „Побрза исплата на надоместоци и боледувања“...презентација

(25.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.48 од 2014 година...повеќе

(24.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пулт за информации во подрачна служба Скопје...повеќе

(22.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
V Меѓународен конгрес за перформанси и квалитет во здравствените системи – во Анталија Турција...повеќе

(21.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Е-потврди за редовни студенти...повеќе

(20.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нови услуги на истурените шалтери на ФЗОМ...повеќе

(15.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Едукативна работилница  “Остварување на правото на БПО на товар на ФЗОМ”...повеќе

(12.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Покана за едукативна работилница...повеќе

Постапка за остварување на правото за БПО на товар на средствата на ФЗОМ...преземи

(11.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За ставот на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите...повеќе

(10.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Големо олеснување за редовните студенти – повеќе нема потреба од доаѓање на шалтер во ФЗОМ...повеќе

(05.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова со претставникот на УНИЦЕФ во Македонија, др. Бертранд Демулан...повеќе

(04.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За реализација на новиот проект Владата на Република Македонија „Побрза исплата на надоместоци“...повеќе

Штетни ефекти од користењето на анксиолитици и хипнотици...повеќе

(03.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова со новиот тим на Стоматолошката комора на Македонија...повеќе


Архива на соопштенија до јавноста

Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги

(11.12.2014)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...повеќе

(11.11.2014)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...повеќе

(06.11.2014)
Известување за ортопедските куќи по однос на доставата на фактурите за месец октомври 2014 година...повеќе

(09.10.2014)
Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2015 година...повеќе

(07.10.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови (02-15894/3)...повеќе

(26.09.2014)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...повеќе

(04.08.2014)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...повеќе

(01.08.2014)
Најнови измени на техничко упатство за начинот на фактурирање на здравствени услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ во примарна здравствена заштита и начинот на поднесување на електронски фајлови за доставување на реализирани рецепти со опис на слогот на податоци од рецептниот образец преку Веб портал (се применува за рецептите од 01.09.2014 година) ...повеќе

(15.07.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(02.06.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(13.05.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(14.04.2014)
Соопштение за лекари кои не сакаат да се пензионираат...повеќе

(02.04.2014)
Во врска со  електронскиот начин на фактурирање на здравствени услуги  во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, која не е по дсг метода, и издадени лекови на рецепт преку Веб Порталот на Фондот...преземи

(31.03.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(13.03..2014)
Известување за повлекување на Прегледот на индикации по МКБ-10 и режими на пропишување за лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ...повеќе

(05.02.2014)
Одлука за одложување на рокот за достава на електронските фактури за 2014 година...повеќе

(04.02.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ...повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1...преземи

(10.01.2014)
Известување за интервенција во ДСГ Групер

Почитувани корисници,

Ве известуваме дека во периодот од 09 до 14 часот во сабота 11 јануари 2014 година ќе се врши софтверска надграба на дсг груперот, истиот нема да биде достапен и вие нема да можете да групирате и внесувате податоци за вашите пациенти.По изминување на овој период ќе можете да продолжите со вашата работа во ДСГ груперот.

(10.01.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи
 


 

Архива на новости и соопштенија
 
пребарување


Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

Најчесто поставувани прашања за електронско потпишување на договори

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА