Македонски   English   Shqip  


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(12.02.2016)
Соопштение до јавноста
Подигнување на eлектронски здравствени картички...повеќе

(10.02.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Нови електронски услуги – електронски барања за рефундација за болничко лекување, лекови на рецепт и рефундација на вграден и потрошен материјал
Три нови електронски услуги за остварување на права на нашите осигуреници кои ги имаат врз основа на закон...повеќе

(09.02.2016)
Соопштение до јавноста
За барање на лекување во странство на осигурените лица Х.С. и И.П....повеќе

(08.02.2016)
Соопштение до јавноста

Средба на директорите на ФЗОМ, д-р Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани со Здружение на родители на деца со ендокринолошки заболувања „Раст“...повеќе

(02.02.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Нови електронски услуги – електронски барања за боледување и породилно отсуство и извештај за привремена спреченост за работа. О
леснувања за осигуреници, фирми и матични лекари...повеќе

(29.01.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Лицата со ниски примања нема потреба да доаѓаат во Фондот за пререгистрација за остварување на право на здравствено осигурување...повеќе

(27.01.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Февруари - месец на електронски услуги на Фондот за здравствено осигурување 
Промоција на нова електронска услуга – електронски потврди за ортопедски помагала...повеќе (преземи презентација)

(21.01.2016)
Соопштение до јавноста
Соопштение за подигнување на eлектронски здравствени картички...повеќе

(18.01.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Резултати од спроведени превентивните цели кај матичните лекари и воведување нови двогодишни цели за 2016-2017...повеќе

(14.01.2016)
Соопштение до јавноста
Продолжува проектот “Фондот поблиску до пензионерите” и во 2016 година...повеќе

(12.01.2016)
Соопштение до јавноста

Програма за волонтирање во Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2016 година...повеќе

(11.01.2016)
Соопштение до јавноста
Резултати од кол центарот за хронични пациенти...повеќе

(04.01.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Поголеми буџети за нови методи и повеќе здравствени услуги...повеќе (превземи презентација)

Архива на соопштенија до јавноста 

 
пребарување

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови