English 

 

 
     

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(26.08.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Порано отпочнување за постапката на ин-витро – поголема шанса за принова...повеќе


(21.08.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Побрза исплата на надоместоци за боледувања и породилно отсуство...повеќе

(13.08.2015)
Соопштение до јавноста
Олеснување за матични лекари - помалку бирократија за поефикасна превентивна здравствена заштита ... повеќе

(12.08.2015)
Соопштение до јавноста
Соопштение за донација на детски играчки... повеќе

(30.07.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Гевгелија...повеќе

(28.07.2015)
Соопштение до јавноста
Отворена канцеларија во Маврово-Ростуше...повеќе

(09.07.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Охрид...повеќе

(30.06.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Соопштение за аптекарски станици...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста 

 
пребарување

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови