English


 
лекови - тековни прегледи

Список на лекови без доплата кои паѓаат на товар на фондот во A3 формат (последна промена 26.05.2015)

(13.03..2014)
Известување за повлекување на Прегледот на индикации по МКБ-10 и режими на пропишување за лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ...повеќе

Листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија...преземи (последна промена 01.11.2014)

Лекови од Листата на лекови за примарна здравствена заштита со референтна ценa (со важност од 28.01.2014)...преземи

Преглед на лекови од Листата на лекови на товар на ФЗОМ со референтни цени кои може да бидат пропишани од лекари во дежурна служба (последна промена 25.03.2015)...преземи

Преглед на скапи лекови од Листата на лекови на товар на ФЗОМ за примарна здравствена заштита (со важност од 01.01.2014)...преземи

Преглед на лекови чии оригинални пакувања се делат од Листата на лекови на товар на ФЗОМ за примарна здравствена заштита (со важност од 01.01.2014)...преземи

Преглед на лекови од Листата на лекови на товар на ФЗОМ со референтни цени кои може да бидат пропишани од избран лекар - стоматолог во ПЗЗ (со важност од 20.12.2014)...преземи

Листа на лекови на терет на фондот за кои ФЗОМ има утврдено референтна цена ...преземи  ( последна измена  25.03.2015 )

Архива на податоци 

лекови правна регулатива

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ


Правилник за утврдување на критериуми и постапка за утврдување на референтни цени на лековиОдлуки за утврдување на референтни цени на лекови


Одлуки за утврдување на скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот


Одлуки за утврдување на лековите кои може да ги препишуваат лекарите во дежурната служба


Одлуки за утврдување на лекови чии оригинални пакувања се делат

Потрошувачка на лекови

 
пребарување

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови