Македонски   English   Shqip  


 
Лекови правна регулатива


 

Одлуки за референтни цени на лекови 2014

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 10 од 2014 година)

 Одлуки за референтни цени на лекови 2013

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 18 од 2013 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 18 од 2013 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 54 од 2013 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 119 од 2013 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 172 од 2013 година)

Одлуки за референтни цени на лекови 2012

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 5 од 2012 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 29 од 2012 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 42 од 2012 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 68 од 2012 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 90 од 2012 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 106 од 2012 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 138 од 2012 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 159 од 2012 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 164 од 2012 година)

Одлуки за референтни цени на лекови 2011

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 26 од 2011 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 99 од 2011 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 130 од 2011 година
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 181 од 2011 година)

Одлуки за референтни цени на лекови 2010

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 8 од 2010 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 33 од 2010 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 44 од 2010 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 58 од 2010 година)
Исправка на одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 63  од 2010 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 63 од 2010 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 105 од 2010 година).
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 171 од 2010 година

Одлуки за референтни цени на лекови 2009

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 67 од 2009 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 95 од 2009 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 104 од 2009 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 143 од 2009година)

Одлуки за референтни цени на лекови 2008

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 14 од 2008 година)
Исправка на одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 19 од 2008 година)
Исправка на одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 22 од 2008 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 37 од 2008 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 60 од 2008 година) 
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 83 од 2008 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 100 од 2008 година)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 132 од 2009година)

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини